Teatr Dramatyczny w Płocku – scenografia wideo do sztuki „Gwiazdy rdzewieją na dnie Wisły”

6 października 2018 r. w Teatrze Dramatycznym w Płocku odbyła się prapremiera sztuki w reżyserii Bohdana Urbankowskiego pt. Gwiazdy rdzewieją na dnie Wisły. Sztuka jest elementem obchodów stulecia odzyskania niepodległości Polski.

Do spektaklu opowiadającym o wojnie polsko-bolszewickiej stworzyłem instalację wideo będącą jednym z głównych elementów planu. Jej założeniem było dopełnienie minimalistycznej scenografii i nawiązanie do tytułu spektaklu. Oszczędność środków wyrazu pozwalała skupić się na grze aktorskiej i na scenariuszu. Animacja będąca tłem do całej fabuły była impulsem pobudzającym wyobraźnię widzów i zatarcia granic między sceną a widownią.

 

 

 

Obrona rozprawy doktorskiej 19.09.2018 – Obrazy dynamiczne

Stało się, obroniłem doktorat. „E-project Obrazy Dynamiczne” to czas ciężkiej pracy i niesamowitych doświadczeń. Powrót do tradycji obrazu drukowanego jest pewnego rodzaju klamrą w mojej karierze antystycznej, która obfituje obok obrazów statycznych w różnego rodzaju formy ruchome, jak film czy animacja.

Radość z obrony zwieńcza fakt, iż rozprawa doktorska została przyjęta przez aklamację co potwierdza tylko słuszność moich starań na drodze artystycznej.

Więcej >>

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej >>

Dopuszczenie do publicznej obrony – Obrazy dynamiczne

Praca doktorska „E-project Obrazy dynamiczne” jest odbiciem rzeczywistości na płaszczyźnie grafiki z uwzględnieniem czasu trwania widzianej sceny. Barwy i zjawiska fizyczne, które towarzyszyły na całej artystycznej drodze, stały się motywem przewodnim niniejszej pracy. Stanowią fundament, na którym oparłem swoje badania. W efekcie transponowania impresji rzeczywistości otrzymałem grafiki o zmiennej naturze.

To cykl prac powstałych na podstawie materiałów wideo. Cykl grafik stanowiący pracę doktorską został w dniu 11.07.2018 jednogłośnie dopuszczony do publicznej obrony.

Więcej >>

od lewej: Impresja 4, Impresja 3, Impresja 1

od lewej: Impresja 1, Impresja 2, Impresja 7

od lewej: Impresja 7, Impresja 9, Impresja 8

od lewej: Impresja 8, Impresja 6, Impresja 5

od lewej: Impresja 9, Impresja 8

Impresja 5

Więcej >>