o mnie

Zajmuję się grafiką, rysunkiem, fotografią oraz filmem eksperymentalnym. Dyplom obroniłem z wyróżnieniem w 2012 roku na Wydziale Grafiki w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jestem laureatem ponad 30 nagród i wyróżnień w konkursach i na festiwalach o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym.

Obecnie przygotowuję się do obrony pracy doktorskiej na macierzystej uczelni. W swojej pracy badający nowe technologie obrazowania skupiam swoją uwagę na kolorze, świetle oraz czasie.

Ponadto jestem doświadczonym grafikiem użytkowym i producentem krótkich etiud filmowych. W pracy zawodowej łączę umiejętności wypracowane na płaszczyźnie użytkowej, wiedzę zdobytą w procesie Akademickim z pasją, która motywuje codziennie do realizowania kolejnych zadań.