Dopuszczenie do publicznej obrony – Obrazy dynamiczne

Praca doktorska „E-project Obrazy dynamiczne” jest odbiciem rzeczywistości na płaszczyźnie grafiki z uwzględnieniem czasu trwania widzianej sceny. Barwy i zjawiska fizyczne, które towarzyszyły na całej artystycznej drodze, stały się motywem przewodnim niniejszej pracy. Stanowią fundament, na którym oparłem swoje badania. W efekcie transponowania impresji rzeczywistości otrzymałem grafiki o zmiennej naturze.

To cykl prac powstałych na podstawie materiałów wideo. Cykl grafik stanowiący pracę doktorską został w dniu 11.07.2018 jednogłośnie dopuszczony do publicznej obrony.

Więcej >>

od lewej: Impresja 4, Impresja 3, Impresja 1

od lewej: Impresja 1, Impresja 2, Impresja 7

od lewej: Impresja 7, Impresja 9, Impresja 8

od lewej: Impresja 8, Impresja 6, Impresja 5

od lewej: Impresja 9, Impresja 8

Impresja 5

Więcej >>