Warsztaty / Konferencje

Warsztaty i wykłady

Warsztaty „Animacji Eksperymentalnej” – Galeria TA3, ul. Tarczyńska 3, Warszawa, 2019 r.

Autorski wykład o tworzeniu neonów, Akademia Muzyki, Tańca i Sztuki, Płovdiv, Bułgaria, 2019 r.

Warsztaty „Animacji Eksperymentalnej” — Galeria TA3, ul. Tarczyńska 3, Warszawa, 2016 r.

Warsztaty „Animacji Eksperymentalnej” — Galeria TA3, ul. Tarczyńska 3, Warszawa, 2016 r.

Warsztaty „Animacji Eksperymentalnej” — Galeria TA3, ul. Tarczyńska 3, Warszawa, 26 maja 2015 r.

Wykład „Krótka etiuda filmowa”, SGH, Uniwersytet III wieku, grudzień 2014 r.

Wykład „Animacja Eksperymentalna”, SGH, Uniwersytet III Wieku, listopad 2014 r.

Wykład i dyskusja „Krótka wypowiedź artystyczna”, SGH, Uniwersytet III Wieku, październik 2014 r.

Konferencje

„Europejska Noc Naukowców”, prezentacja własnego dorobku, Akademia Muzyki, Tańca i Sztuki, Płovdiv, Bułgaria 2019 r.

„Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polska/Ukraina. Koegzystencja i tożsamość. Podobieństwa i różnice na pograniczu kultur”, Pałac Mystectv, Lwów, ul. Kopernika 17, 1 lipca 2015 r. – Wykład autorski

Wyjazdy naukowe

2019 (24-27.09) Wizyta studyjna w Academy of Music, Dance and Fine Arts, Plovdiv